Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Τάξεις Αγγλικών

 • Pre-junior
 • Junior A
 • Junior B
 • Junior A B – one year course
 • A, B, C, D classes
 • Pre-lower (B1)
 • Lower (B2)
 • Advanced (C1)
 • Proficiency (C2)

Διπλώματα

University of MICHIGAN

 • Myle A1, A2
 • Met Go A1-B1
 • Met A2-C1
 • ECCE Certificate of Competency in English (B2)
 • ECPE Certificate of Proficiency in English (C2)

University of CAMBRIDGE

 • Pre A1 starters, A1 movers, A2 Flyers
 • A2 KET
 • B1 PET
 • F.C.E. First Certificate in English (Β2)
 • C.A.E. Certificate of Advanced English (C1)
 • C.P.E. Certificate of Proficiency in English (C2)

Hellenic American University

 • Style A1, A2
 • BCCE B1
 • ABLE B2
 • ALCE C1, C2

Esolnet Hellas

 • Awards levels 1, 2, 3, A1, A2
 • LRN Exams B1, B2, C1,C2

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

 • Levels A, B, C

English Speaking Board (ESB)

 • B1, B2, C1, C2