Ξένες Γλώσσες

Γαλλικά

Τάξεις Γαλλικών

 • 1ος χρόνος (A1.1 / A1)
 • 2ος χρόνος (A1 prim – A1 junior)
 • 3ος χρόνος (A2 prim – A2 junior)
 • 4ος χρόνος (B1 DELF – B1 Sorbonne)
 • 5ος χρόνος (B2 DELF junior / tout public – B2 Sorbonne)
 • 6ος χρόνος (C1 DALF – C1 Sorbonne)
 • 7ος χρόνος (C2 DALF – C2 Sorbonne)

Διπλώματα

French Ministry of Education

 • DELF A1 (prim / junior)
 • DELF A2 (prim / junior)
 • DELF B1
 • DELF B2 (junior / tout public)
 • DALF C1
 • DALF C2

University of Sorbonne

 • Sorbonne B2
 • Sorbonne C1 (FOU / LITTERATURE)
 • Sorbonne C2 (FOU / LITTERATURE)

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

 • Levels A, B, C